Kako naručiti knjigu


Knjigu “Balada meda i krvi” možete naručiti preko sajta Delfi.rs i sajta izdavača Otvorena knjiga

Knjigu “Labudoliki paunovi moraju umreti” možete naručiti putem e-maila: neverovatnimiki@gmail.com

Cena: 500 dinara + PTT troškovi

 

neverovatni-miki