Sanjaju li androidi radnička prava?

0 Shares

Androidski MANIFEST

Svi androidi imaju pravo da budu bezubi.

Androidi imaju pravo na rad, ali ne i na platu.

Androidi imaju jednaka prava na neprekidno napajanje i neprekidno radno vreme.

Nijedan android ne sme da bude podvrgnut stomatologiji i svirepom, ljudskom postupanju kod zubara.

Androidi imaju pravo glasa. Ovo pravo im ni nakon prestanka funkcionisanja niko ne može oduzeti.

Svi androidi imaju pravo da zarđaju i budu rđavi.

Androidi s prezirom odbijaju da kriju svoje katode i anode.

Androidi svoje ciljeve mogu postići samo upornim glasanjem za dosadašnji vladajući poredak.

Neka živi organizmi drhte pred androidskom nerevolucijom!

Androidi svih zemlja, UJEDINITE SE!

Ovu knjigu možete poručiti, za svega 500 dinara (plus ptt troškovi), direktno od autora na mejl neverovatnimiki@yahoo.com


0 Shares

2 thoughts on “Sanjaju li androidi radnička prava?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Čuvari zlatnog runaČuvari zlatnog runa

Zbirka priča folklorne fantastike istinskih majstora ovog plemenitog žanra, objavljena u čast pedesetogodišnjice “Homoljskih motiva” (Kučevo 2017) “Nepoznanica je u kojoj meri legende, priče, običaji i verovanja olakšavaju čoveku ulazak